Battery Energy Storage System

Battery Energy Storage Solution

Våre BESS løsninger for lagring av energi maksimerer energiutnyttelsen og forbedrer tilgjengeligheten og påliteligheten til strømnett og energisystemer.

Enten du trenger et helt autonomt off-grid-anlegg eller bare ønsker å administrere strømnettet ditt mer effektivt – for eksempel å engasjere deg i peak-shaving (utjevning av effekt-topper) skreddersyr vi løsninger til dine spesifikke behov.

Med et bredt spekter av løsninger fra mindre mobile applikasjoner til 40 fot containere og fra 40 kVA til 2000 kVA, gir våre løsninger øyeblikkelig kraft når du trenger det og med høy effektivitet.

Les mer om energilagringsløsninger HER.

Hydrogenproduksjon – fremtidens energi

Kostnadseffektiv produksjon av «grønt hydrogen» gjennom elektrolyse er sentral for reduksjon av klimagasser og generell avkarbonisering av energisystemer. «Grønt hydrogen» er en miljøvennlig og fremtidsrettet energiform for bruk spesielt på mobile applikasjoner som lastebiler og båter.

«Grønt hydrogen» kan produseres på måter som ikke gir utslipp av karbon og det er her solparker og vindturbiner kommer inn – og forsyner elektrolyzere med elektrisitet generert med null CO2-utslipp.

Den innovative PEM-teknologien (Polymer Electrolyte Membrane) til Hoeller Electrolyzer, som Rolls-Royce delvis kjøpte i 2022, muliggjør mer effektiv elektrolyse enn før. Den nye teknologien skal brukes i Rolls-Royces Power systems fremtidige elektrolyzere.

Les mer om hydrogenløsninger HER.

Brenselceller – en ren, pålitelig og effektiv kilde til elektrisk kraft av høy kvalitet

Brenselceller er en nøkkelkomponent som omformer energien som er lagret i hydrogen til å generere elektrisk energi ved hjelp av en elektrokjemisk prosess.

Hydrogen og oksygen kombineres og dermed genereres elektrisitet. Biproduktet av denne prosessen er vann og varme, og derfor slippes det ikke ut klimagasser.

Et biprodukt fra den elektrokjemiske prosessen er spillvarme som kan gjenbrukes til enten produksjonsprosesser eller fjernvarme, og dermed øke effektiviteten til enhetene.

Les mer om brenselceller HER.