Om kalkulatoren

Beregningen for Co2 utslipp pr/år er basert på drift med fosilt drivstoff (EN590) samt empiriske tall som viser at dagens nødstrømsaggregater har over en 30 års periode, en driftstid på ca 100 timer. Dette inkluderer månedlig testing med 50% belastning.

Ved bruk av syntetisk HVO100 drivstoff (EN15940) reduseres Co2 utslipp betraktelig i forhold til fosilt drivstoff (EN590). Det er dokumentert minimum 60% reduksjon i utslipp.

Ved å redusere testkjøring med belastning til kvartalsvise belastningstester, reduseres årlig utslipp med ca 10%. For å ivareta sikkerhet og garanti/serviceavtaler forutsetter tiltaket at det gjennomføres startprøve i de månedene det ikke kjøres belastningstest.

Sammenligningen med person og lastebil er basert på utslippstall fra SSB (Drivstofforbruk og utslipp per kjørte kilometer for et utvalg av trafikksituasjoner og kjøretøygrupper).

KONTOR

Elektroveien 4
2069 Jessheim

Salg

+47 96 00 32 32
salg@eanor.no

Service

+47 96 00 32 32
service@eanor.no

Vi kan reservekraft

Vi er tilgjengelig 24/7